ꦱꦼꦫꦠ꧀‌ꦮꦺꦣꦠꦩ

꧃꧇꧑꧇ꦥꦸꦥꦸꦃꦥꦁꦏꦸꦂ꧅

꧃ꦩꦶꦁꦏꦂꦩꦶꦁꦏꦸꦂꦫꦶꦁꦲꦁꦏꦫ꧈

ꦲꦏꦫꦤꦏꦉꦤꦤ꧀ꦩꦂꦢꦶꦱꦶꦮꦶ꧈

ꦱꦶꦤꦮꦸꦁꦉꦱ꧀ꦩꦶꦤꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦁ꧈

ꦱꦶꦤꦸꦧꦱꦶꦤꦸꦏꦂꦠ꧈

ꦩꦿꦶꦃꦏꦽꦠꦂꦠꦥꦏꦂꦠꦶꦤꦶꦁꦔꦺꦭ꧀ꦩꦸꦭꦸꦲꦸꦁ꧈

ꦏꦁꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦤꦺꦁꦠꦤꦃꦗꦮ꧈

ꦲꦒꦩꦲꦒꦼꦩ꧀ꦩꦶꦁꦲꦗꦶ꧉

Mingkar-mingkuring angkara/
Akarana karenan mardisiwi/
Sinawung resmining kidung/
Sinuba sinukarta/
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung/
Kang tumrap mring tanah jawa/
Agama ageming aji//

Mingkar-mingkuring:
Saking tembung lingga pungkur(wuri, mburi), lajeng newahaken tembung mungkur maknanipun mengkeraken, mungkuraken.
Ananging ugi wonten ingkang maknani: ngingar-ngiger amargi gayud kalihan tembung ukara. (Mingkar-mingkur ring ukara).
Tembung menika ugi gayud kaliyan pilihan jinis tembangipun inggih menika pangkur ingkang maknanipun ugi mungkur.
Dados mingkar-mingkur ring angkara, maknanipun mungkuraken saking sipat-sipat angkara.
Akarana: awit sebab/amargi
karenan: saking lingga ‘rena’: seneng, suka.
Mardi: mulang
Siwi: Anak
Akarana karenan mardisiwi
amargi kepengin, utawi remen mucal dhateng putra (tarbiyatul aulad).
Sinawung: sinarengan
resmining kidung: larasing kidung (iki donga)/tembang ingkang ngemot pamuji saha panuwun.
Sinuba Sinukarta: lingganipun ‘suba’ saha ‘sukarta’ pikantuk seselan ‘in’.
Maknanipun dipun luhuraken saha dipun rengga.
Dados Sinawung resmining kidungmaknanipun piwucal menika sinartan reriptan kidung. sinuba sinukartaingkang pangajab (mangajapa becik: ꧃ purwa ꧄ madya lan ꧅ wasana) sageda manggih ayom, ayem, mulya, luhur wekasane(maga bathanga/ꦩꦒꦧꦛꦔ).
Dipun damel kanthi susastra ingkang endah. Ginanipun kangge ndudut raos supados remen, sengsem, rena lajeng lila.
Mrih kretarta: murih ngrembaka. Saking rasa tuwuh pangrasa. Saking hana (ꦲꦤ) tuwuh caraka(cipta, rasa, karsa).
Pakartining: pandameling, dayaning
ngelmu luhung: adikodrati, lungid
Pakartining ngelmu luhung dayaning ngelmu luhung mboten namung winates bab donya, nanging ngemot babagan sangkanlan paran. Motivasi ugi orientasi. Niyat ugi tujuan. Utawi cakra manggilingane urip. Saking tembung A, I, U (Aku Iki Urip).
Kang tumrap neng tanah Jawa tegesipun tumrap tiyang ingkang ngugemi lampah ‘praJA’ lan ‘WAlaka’.
Agama ageming aji, agama menika kinarya ageman. Tegesipun dipun agem saha dipun ugem. Dipun agem tegesipun dados laku lakone urip. Dipun ugem tegesipun dipun gegegi dipun gondheli dados pandam pandoming dumadi.
Menawi sampun makaten. Tiyang ingkang ngagem lajeng dados aji. Maknanipun kajen keringan. Ajining dhiri saka lathi, ajining raga saka busana, ajining manungsa saka pambudidaya.

꧋ꦗꦶꦤꦼꦗꦼꦂꦤꦺꦁꦮꦺꦣꦠꦩ꧈

ꦩꦿꦶꦃꦠꦤ꧀ꦏꦼꦩ꧀ꦨꦏꦼꦩ꧀ꦨꦼꦁꦔꦤꦺꦥꦩ꧀ꦨꦸꦢꦶ꧈

ꦤꦔꦶꦁꦤꦢꦾꦤ꧀ꦠꦸꦮꦥꦶꦏꦸꦤ꧀꧈

ꦪꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦩꦶꦏꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱ꧈

ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶꦱꦼꦥꦶꦲꦱꦼꦥꦭꦶꦂꦱꦼꦥꦃꦱꦩꦸꦤ꧀꧈

ꦱꦩꦁꦱꦤꦺꦥꦱꦩꦸꦮꦤ꧀꧈

ꦒꦺꦴꦚꦏ꧀ꦒꦚꦸꦏ꧀‌ꦔ꧀ꦭꦼꦭꦶꦁꦱꦼꦩ꧀ꦩꦶ꧉

Jinejer neng Wedhatama/
Mrih tan kemba kembengane pambudi/
Mangka nadyan tuwa pikun/
Yen tan mikani rasa/
Yekti sepi asepa lir sepah samun/
Samangsane pasamuan/
Gonyak-ganyuk ngelingsemi//

Jinejer: kapacak, sinerat
Wedha: papakem, wawaton tama: utami
Mrih: supaya, supados
tan: ora, mboten
kemba: cemplang, tanpa rasa
kembenganing pambudi: kandhutaning kawruh/ ngelmu
Mangka: kamangka
Nadyan: najan, senajan, sinaosa
tuwa pikun: tiyang ingkang sepuh sanged/ngantos lalen.
Yen: lamun
tan: ora
mikani: saking tembung ‘wikan’: mangertos, paham, sadhar
rasa: deleging pangrasa/pengiloning gaib
yekti: tartamtu, nyata, gamblang
sepi: suwung, kosong, kothong, coblong
asepa: tanpa rasa
lir: kadya, kadi, kaya
asepah: ampas tebu
samun: sepi, suwung, kosong, kothong
samangsane: saja tembung ‘mangsa’: rikala
pasamuan: pakumpulan, parepatan.
Gonyak-ganyuk: salah tingkah, ora ngerti patrap, kaku, ora luwes.
Nglelingsemi: ngisin-isini.

ꦒꦸꦫꦶꦠ꧀ꦭꦸꦔꦶꦠ꧀

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *