ꦠꦼꦩ꧀ꦨꦁꦠꦼꦏꦶ

ꦠꦩ꧀ꦨꦁꦠꦼꦏꦶ
TEMBANG TEKI

Tumapaké rahinå sumirat sasångkå
Gumêbyar nyaput pêdhut nyulak mégå
Jago kluruk ambêbêluk
Manuk prênjak lunjak—lunjak
Manuk êmprit pating cruit
Pratåndhå pêpadhang wus tumêkå
Wus kangên råså iki
Nginguk plataran bawérå
Kang rinênggå sêkar måncåwarnå
Gåndå arum ilir katiyub samirånå sumilir
Endi kupu—kupu kang kêkitrang anyesep sariné kêmbang
Êndi kumbang—kumbang kang mbrêngêngêng ambujung rowang
Êndi manuk kontul kang kumleyang anjajah tawang
Ing taman iki takluru tambane sêpi
Sinambi nglaras têmbangé têki.

Taman Gurit Pojok Desa, 29 Oktober 2018

Banyak teman—teman yang mulai kesulitan memahami makna-makna simbolik yang biasa digunakan dalam sastra jawa, baik yang disajikan dalam pasemon, saloka, pralambang, pralampita, atau operasi—operasi lain seperti wangsalan, purwakanthi, dasanama dan lain-lain.
Oleh karena itu, sedikit saya cuplikkan salah satu Gurit yang saya tulis dalam bukuSuluk Saloka Jiwa

Tumapake Rahina Sumirat Sasangka.
Mengawali Siang bersinarlah Matahari(#Wantah)
Sedang makna #simboliknya adalah ‘Timur’ adalah tempat dimana cahaya itu datang, ini dibuktikan secara historis dan geografis. Semua agama—agama besar didunia ini diturunkan di Bumi Timur, tidak di Barat (dimana çahaya itu tenggelam). Maka kebijakan itu ada ditimur tidak di Barat. Baju ketimuran itu lebih santun dibandingkan BAJU BARAT (yang dalam pewayangan merupakan prajurit Bekasakan/atau RAS—SIKSA). Sementara orang jawa memahami Agama iku Ageman Aji.
Gumebyar nyaput pedhut nyulak mega
Bersinar menyeka kabut menghapus mega
Kedatangan Cahaya Timur itu Bagai Sang Fajar yang mampu menyibak kepalsuan, kegelapan, kebodohan, kesombongan, kedengkian, dan lain—lain bagai kabut mega yang menjadi penghalang untuk menemukan kenyataan sejati.
Jago kluruk ambebeluk
Ayam Jago telah berkokok memanggil—manggil.
Jago adalah lambang kesatria, yang membangkitkan orang dari tidur panjangnya, dalam keterlenaannya, dalam ketidaksadarannya, dalam kemalasanya.
Menjadi penanda pergantian waktu dan akan hadirnya Jaman Kalasuba (jaman bahagia). Gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja.
Manuk prenjak menjadi penanda akan datangnya Tamu Agung (Ratu Adil),
Manuk emprit pating cruit.
Burung emprit bersiul bersahutan.
Burung emprit muncul dilahan sawah yang ditumbuhi oleh padi yang subur. Sebagai penanda era baru Jaman Kalasuba itu ditandai dengan murah Sandang dan Pangan.

#selanjutnya terserah anda. Karena itu hanya salah satu pemaknaan, masih terbuka cara pandang lain.

ꦫꦣꦶꦪꦺꦴꦕꦩ꧀ꦥꦸꦂꦱꦫꦶ
ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

꧁ꦏꦺꦭꦔꦤ꧀꧂

supricahdesa:

ꦏꦺꦭꦔꦤ꧀

KELANGAN

꧋ꦩꦫꦁꦱꦥꦧꦏꦭ꧀ꦠꦏ꧀ꦠꦏꦺꦴꦏ꧀ꦏꦺ

ꦲꦶꦭꦁꦔꦺꦥꦺꦴꦥꦺꦴꦏ꧀ꦭꦤ꧀ꦨꦼꦫꦸꦏ꧀ꦭꦶꦩꦂꦫꦤ꧀ꦲꦸꦏꦶꦂ

ꦲꦸꦏꦶꦂꦫꦤ꧀

ꦏꦩꦺꦴꦁꦏꦢꦼꦉꦱ꧀ꦰꦶꦁꦧꦚꦸꦩꦶꦭꦶꦮꦸꦱ꧀

ꦔ꧀ꦒꦺꦴꦤ꧀ꦝꦺꦴꦭ꧀ꦒꦼꦭꦤꦺꦲꦠꦶ

ꦤ꧀ꦝꦼꦣꦼꦂꦮꦱ꧀ꦮꦱ꧀‌ꦩ꧀ꦨꦸꦱꦏ꧀ꦥꦼꦔꦉꦥ꧀ꦲꦉꦥ꧀

ꦩꦼꦫꦶꦠ꧀ꦏꦫꦶꦱꦏ꧀ꦲꦶꦢꦺꦼꦥ꧀

ꦥꦩꦤ꧀ꦏꦁꦔ꧀ꦒꦸꦪꦁꦗꦫꦤ꧀

ꦲꦥꦔꦼꦂꦠꦶꦱꦁꦏꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦥꦫꦤ꧀

ꦥꦩꦤ꧀ꦏꦁꦔ꧀ꦒꦸꦪꦁꦏꦺꦧꦺꦴ

ꦲꦥꦔꦼꦂꦠꦶꦏꦚꦸꦠ꧀ꦠꦺꦧꦫꦁꦭꦺꦴꦫꦺꦴ

ꦥꦩꦤ꧀ꦏꦁꦔ꧀ꦒꦸꦪꦁꦱꦥꦶ

ꦲꦥꦮꦼꦫꦸꦃꦧꦫꦁꦏꦁꦏꦺꦭꦶ

ꦏꦭꦸꦤ꧀ꦏꦭꦸꦭꦸꦤ꧀

ꦩꦶꦭꦶꦂꦏꦶꦤ꧀ꦠꦶ

ꦎ꧈꧈꧈ꦤꦶꦤꦶ꧈꧈꧈ꦏꦁꦩꦸꦱꦸꦱ꧀ꦰꦶ

ꦲꦥꦥꦿꦶꦏ꧀ꦰꦧꦼꦫꦸꦏ꧀ꦏꦁꦏꦺꦭꦶ

ꦥꦺꦴꦥꦺꦴꦏ꧀ꦏꦺꦭꦶꦩꦂꦫꦤ꧀‌ꦪꦱꦸꦭꦩꦤ꧀

ꦧꦼꦫꦸꦏ꧀ꦏꦸꦕꦼꦁꦏꦶꦂꦒꦣꦶꦁꦏꦶꦂꦲꦸꦏꦶꦂꦫꦤ꧀

ꦩꦼꦤꦮꦲꦩꦸꦁꦤꦶꦤꦶꦤꦶꦤꦶꦏꦁꦧꦶꦱꦩꦣꦁꦏꦺꦲꦠꦶ

ꦏꦁꦏꦼꦫꦶꦧꦶꦱꦺꦴꦲꦧꦭꦶ

ꦲꦶꦭꦁꦱꦸꦩꦼꦭꦁꦔꦺꦲꦠꦶ

ꦩꦸꦭꦶꦃꦩꦫꦶꦁꦩꦸꦭꦩꦸꦭꦤꦶꦫ

ꦥꦺꦴꦥꦺꦴꦏ꧀‌ꦪꦱꦤ꧀ꦝꦁꦔꦤ꧀ꦩꦸ

ꦥꦺꦴꦥꦺꦴꦏ꧀‌ꦪꦲꦒꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦩꦸ

ꦮꦶꦱ꧀ꦏꦶꦤ꧀ꦠꦶꦂꦏꦧꦤ꧀ꦝꦁꦗꦩꦤ꧀

ꦏꦸꦩꦶꦠꦶꦂꦧꦼꦣꦃꦲꦶꦁꦥꦶꦁꦒꦶꦂ

ꦢꦺꦴꦤꦢꦺꦴꦩ꧀ꦩꦤꦗ꧀ꦭꦸꦩꦠ꧀ꦠꦤ

ꦏꦁꦒꦺꦴꦱꦺꦧꦩꦼꦁꦏꦺꦴꦱꦺꦴꦫꦺ

ꦩꦸꦩ꧀ꦥꦸꦁꦥꦣꦁꦉꦩ꧀ꦨꦸꦭꦤ꧀ꦤꦺ

ꦩꦸꦩ꧀ꦥꦸꦁꦗꦼꦩ꧀ꦨꦂꦏꦭꦔꦤ꧀ꦤꦺ

ꦢ꧀ꦭꦶꦔꦺꦴ꧇꧒꧕꧇ꦎꦏ꧀ꦠꦺꦴꦧꦼꦂ꧇꧒꧐꧒꧐

“Marang sapa bakal taktakokke
Ilange popok lan beruk limaran ukir—ukiran
Kamangka deresing banyu mili
Wus nggondhol gelane ati
Ndhedher was—was mbusak pengarep—arep
Merit kari sak idep
Paman kang ngguyang jaran
Apa ngerti sangkan lan paran
Paman kang ngguyang kebo
Apa weruh kenyute barang loro
Paman kang ngguyang sapi
apa weruh barang kang keli
Kalun kalulun
Milir kintir
O… nini… nini kang mususi
Apa pirsa popok beruk kang keli
Popoke limaran ya sulaman
Beruke cengkir gadhing kir—ukiran
Menawa amung nini—nini kang bisa madhangake ati
Kang keli bisoa bali
Ilang sumelange ati
Mulih maring mulanira
Popok ya sandhanganmu
Popok ya agemanmu
Wis kintir kabandhang jaman
Kumitir bedhah ing pinggir
Dondomana jlumatana kanggo seba mengko sore
Mumpung padhang rembulane
Mumpung jembar kalangane.

Dlingo, 25 Okt 2018

Gurit ing nginggil wujud keprihatinan kula awit wontenipun owah-owahanipun jaman, ingkang lajeng mbeta ewah-ewahan babagan tata nilai budaya saha agama.
Dipun sanepakaken ‘popok lan beruk keli’.
Popok inggih sandhangan bayi. Bayi menika suci. Dados sandhangan kesucian, agama agemanipun tiyang jawi, ingkang sampun dipun gantos kanthi ;’Baju Barat’(bikini). Kamangka baju barat menika identik kaliyan bangsanipun lelembat, rencangipun Buta Ijo (mripate), Rambut Geni (sanepanipun tiyang Barat/rambut abang), Buta Terong (suwarane bindheng). Sedaya inggih andhahanipun Bathari Durga saha Bathara Kala.
Menawi Durga dhalah Kala sampun ngedalaken kadurakanipun lajeng nuwuhaken mawerni-werni guna, darubeksi, sesakit saha sanesipun. Dados, tiyang jawi sampun kecalan kapribadhen, jati dhiri, awit ngrengkuh ‘Baju Barat’. Baju inggih ageman ingkang sanes agemanipun tiyang jawi.
Pramila kanjeng Sunan Kalijaga sampun paring wewarah ‘Anglaras Ilining Tirta, haywa kongsi kintir’(anuta ilining banyu, nanging aja ngasi keli). Para dhalang lumantar paraga Semar ugi paring piwucal ‘mbegegeg ugeg-ugeg, sadulita humel-humel’. Mbegegeg (meneng), ugeg-ugeg (obah), sadulita (sethithik, kaya ndulit sambel)humel-humel (mangan).
Dados tata nilai menika kedah tansah dipun gondheli, dipun taleni, dipun iket(pramila tiyang jawi lajeng ngagem iket/aqaid, sampun ngantos ucul). Tali(hablun) menika wujud hablun minalloh, saha hablun minanas, ugi hablun min ‘alam. Wonten ing kraton Cirebon lajeng dados Panji-panji utawi gendera. Wujudipun Tri-mina (tiga ikan, satu kepala). Maksudipun inggih njagi 3 tali utawi hubungan ingkang sae antawis (Allah, Manungsa Alam).
Popok wau wujud limaran saking tembung lima aran (simbulipun, kali maha usada/utawi pandhawa).
Kalimasada wau inggih menika:
1.Setya
2. Santosa
3. Leres
4. Pinter
5.Susila
Sedaya wau mboten pikantuk, dipun pisah2.pramila pandhawa menika, sabaya mati sabaya mukti. Tijitibeh, mati siji mati kabeh.
Lajeng ugi kelangan Berug Cengkir Gadhing.
Berug menika wujud cidhug toya, ginanipun kangge sesuci. Kathah sakmenika ingkang sampun nggatosaken dhateng kesucian. Suci menika mboten namung resik. Resik menika babagan lahir, nanging babagan batin lajeng kasebat. ‘Suci’. Berug mboten namung kangge resike raga, nanging kangge sesuci, ugi kangge nyambung gesang kanthi nyidhug banyu bening (toya wening). Pramila sanepanipun cengkir gadhing. Cengkir (kencenge pikir, dadosa. Jaka thingker/pemikir). Nanging sampun ngantos keminter/kemlinthi. Pramila sirah menika dipun paringi blangkon (blangko). Tegesipun ‘kosong’. Puncakipun pikiran menika, nggih namung badhe manggih bingung. Amargi mboten badhe gaduk menawi badhe minggah dhateng tataran, selajengipun. Pramila kedah hanyipta wening kados Begawan Ciptaning (sanepanipun toya wening). Cengkir Gadhing menika werninipun kuning keemasan, pinangka sanepan kamulyan. Tiyang ingkang gadhah emas menika tiyang ingkang dipun anggep mulya gesangipun, nanging menika sanepan estunipun inggih kamulyan.
Nah sadhangan(popok) saha berug ingkang keli wau mahanani ngadhepi jaman kala tidha (jaman kebak kemamangan/ragu). Pramila dipun gambaraken. Ing tembang ilir-ilir ‘kumitir bedhah ing pinggir’
Sandhangan ingkang bedhah, dipun bedhah dening Postugis th 1511,saha Landa 1596.
Ngantos babrak dumugi sak menika. Pramila kita dipun paringi pepemut: penekna blimbing kuwi. Blimbing lingire 5 (kali maha usada/kalima sada), senajan lunyu (susah payah), kanggo mbasuh dodotira. Wangsul dhateng mbasuh sandhangan.
Pramila popok berug keli kalulun ing ilining jaman, niki inggih kedah dipun padosi. Kedah tangled dhateng ingkang paham, Paman kang Ngguyang, Sapi, ngguyang Jaran, ingkang pungkasanipun Nini, ingkang mususi. Sedaya wau maknanipun tiyang ingkang, reresik saking hardaning hawa, napsu hewani. Nanging ingkang saged manggihaken inggih nini-nini.Nini menika wanita ingkang sampun ‘sepuh'(disesep ampuh), mboten namung kados Paman-paman ingkang ngguyang sapi, kebo, jaran. Napa malih ngelmune Paman Sam. Nini menika sanepan ‘rasa’. Pramila tiyang jawi niku tiyang ingkang nengenaken rasa. Menawi pikiran niku sanepanipun lanang, pramila rasa niku sanepanipun wadon. Nini ingkang mususi, tegesipun reresik babagan kang kanggo madhang ben padhang. Inggih menika beras utawi ‘wos’. Wos menika ‘makna’. Menawi makaten, nini menika sanepanipun tiyang ingkang paham babagan ilmu hakekat utawi ngelmu rasa. Maknanipun, mesthinipun menawi badhe pinanggih gesang mulya, ayem tentrem, kita kedah meguru malih dhateng ‘per EMPUan’. Inggih Nini2 artinya empu yang sudah sepuh. Lha menika mboten sanes ngelmunipun Bagendha Kilir/nabi Khidhir. (Ingkang rumeksa toya). Pramila sanepanipun ugi ilir2, lir (kaya dene) kilir (nabi khidhir), tak ijo royo2 (ijo menika nggih panci makna saking khidir menika ijo). Aslinipun naminipun Balya Bil Malkan, ingkang hangajawi.

ꦱꦼꦫꦠ꧀‌ꦠꦿꦶꦥꦩ

꧃ꦱꦼꦫꦠ꧀‌ꦠꦿꦶꦥꦩ꧅

ꦲꦁꦒꦶꦠ꧀ꦠꦤ꧀: ꦏꦁꦗꦼꦁꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶꦥꦔꦺꦫꦤ꧀ꦲꦂꦪꦲꦢꦶꦥꦠꦶ
ꦩꦁꦏꦸꦤꦼꦒꦫ꧇꧔꧇
꧃ꦥꦸꦥꦸꦃꦣꦤ꧀ꦝꦁꦒꦸꦭ꧅
Serat Tripama
Anggitan : KGPAA Mangkunagara IV
Dhandhanggula.

꧇ꦒ꧇
꧃꧋ꦪꦺꦴꦒꦾꦤꦶꦫꦏꦁꦥꦫꦥꦿꦗꦸꦫꦶꦠ꧀

ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦨꦶꦱꦱꦩꦾꦲꦤꦸꦭꦣ

ꦏꦢꦾꦲꦸꦤꦶꦕꦫꦶꦠꦤꦺ

ꦲꦤ꧀ꦢꦼꦭ꧀ꦭꦶꦫꦱꦁꦥꦿꦧꦸ

ꦱꦱꦿꦧꦲꦸꦲꦶꦁꦩꦲꦺꦱ꧀ꦥꦠꦶ

ꦲꦫꦤ꧀ꦥꦠꦶꦃꦱꦸꦮꦤ꧀ꦢ

ꦊꦭꦧꦸꦃꦲꦤꦶꦥꦸꦤ꧀

ꦏꦁꦒꦶꦤꦼꦭꦸꦁꦠꦿꦶꦥꦿꦏꦫ

ꦒꦸꦤꦏꦪꦥꦸꦫꦸꦤ꧀ꦤꦺꦏꦁꦢꦺꦤ꧀ꦲꦤ꧀ꦠꦼꦥ꧀ꦥꦶ

ꦤꦸꦲꦺꦴꦤꦶꦠꦿꦃꦲꦸꦠꦩ꧉

1.
Yogyanira kang para prajurit,
lamun bisa samya anuladha,
kadya nguni caritane,
andelira sang Prabu,
Sasrabau ing Maespati,
aran Patih Suwanda,
lalabuhanipun,
kang ginelung tri prakara,
guna kaya purune kang den antepi,
nuhoni trah utama.

(Yogyane (becike) para prajurit, kabeh bisa niru (nyonto) kaya dongengan jaman kuna, andel-andele sang Prabu Sasrabau ing negara Maespati, sing asmane Patih Suwanda. Lelabuhane (jasa) kang diantepi dening patih Suwanda marang negara digelung (diringkes, dipadukan) dadi siji yaiku: guna, kaya, purun, nuhoni (ngantepi) trahing wong utama.

꧇꧒꧇

꧋ꦭꦶꦫꦺꦊꦭꦧꦸꦃꦲꦤ꧀ꦠꦿꦶꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀

ꦒꦸꦤꦧꦶꦱꦱꦤꦺꦱ꧀ꦏꦫꦶꦁꦏꦂꦪ

ꦧꦶꦤꦸꦢꦶꦢꦢꦶꦲꦸꦁꦒꦸꦭ꧀ꦭꦺ

ꦏꦪꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀

ꦢꦸꦏ꧀ꦨꦤ꧀ꦠꦸꦥꦿꦁꦩꦒꦢꦤꦒꦿꦶ

ꦲꦩ꧀ꦨꦺꦴꦪꦺꦴꦁꦥꦸꦠꦿꦶꦣꦺꦴꦩꦱ꧀

ꦏꦠꦸꦂꦫꦠꦸꦤꦶꦥꦸꦤ꧀

ꦥꦸꦫꦸꦤ꧀ꦤꦺꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦠꦺꦭ

ꦲꦥꦿꦁꦠꦤ꧀ꦝꦶꦁꦭꦤ꧀ꦢꦶꦠꦾꦔꦊꦁꦏꦤꦒꦿꦶ

ꦱꦸꦮꦤ꧀ꦢꦩꦠꦶꦔꦿꦤ꧉

2.
Lire lalabuhan tri prakawis,
guna bisa saneskareng karya,
binudi dadi unggule,
kaya sayektinipun,
duk bantu prang Manggada nagri,
amboyong putri domas,
katur ratunipun,
purune sampun tetela,
aprang tandhing lan ditya Ngalengka aji,
Suwanda mati ngrana

(Tegese lelabuhan telung prakara yaiku : 1. guna, bisa mrantasi gawe supaya dadi unggul, 2. kaya : nalika paprangan negara Manggada, bisa mboyong putri dhomas, diaturake marang ratu, 3. purun : kekendale wis nyata nalika perang tandhing karo Dasamuka, ratu negara Ngalengka, patih Suwanda gugur ing madyaning paprangan.)

꧇꧓꧇

꧋ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦩꦭꦶꦃꦠꦸꦭꦣꦥꦿꦪꦺꦴꦒꦶ

ꦱꦠꦿꦶꦪꦒꦸꦁꦤꦒꦫꦶꦔꦊꦁꦏ

ꦱꦁꦏꦸꦩ꧀ꦨꦏꦂꦤꦤꦩꦤꦺ

ꦠꦸꦂꦲꦶꦏꦸꦮꦂꦤꦢꦶꦪꦸ

ꦱꦸꦥꦿꦤ꧀ꦢꦺꦤꦺꦔ꧀ꦒꦪꦸꦃꦲꦸꦠꦩꦶ

ꦢꦸꦏ꧀ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦥꦿꦁꦔꦊꦁꦏ

ꦢꦺꦤ꧀ꦚꦢꦂꦧꦺꦲꦠꦸꦂ

ꦩꦿꦶꦁꦫꦏꦲꦩꦿꦶꦃꦫꦲꦂꦗ

ꦢꦱꦩꦸꦏꦠꦤ꧀ꦏꦺꦁꦒꦸꦃꦩꦿꦶꦁꦲꦠꦸꦂꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ

ꦢꦺꦩꦸꦁꦩꦸꦁꦱꦸꦃꦮꦤꦫ꧉

3.
Wonten malih tuladhan prayogi,
satriya gung nagari Ngalengka,
sang Kumbakarna namane,
tur iku warna diyu,
suprandene nggayuh utami,
duk awit prang Ngalengka,
dennya darbe atur,
mring raka amrih raharja,
Dasamuka tan keguh ing atur yekti,
de mung mungsuh wanara.

(Ana maneh conto sing prayoga (becik) yaiku satriya agung ing negara Ngalengka sing asmane Kumbakarna. Sanadyan wujude buta, parandene kepengin nggayuh kautaman. Nalika wiwit perang Ngalengka dheweke nduwe atur marang ingkang raka supaya Ngalengka tetep slamet (raharja). Dasamuka ora nggugu guneme Kumbakarna, jalaran mung mungsuh bala kethek.)

꧇꧔꧇

ꦏꦸꦩ꧀ꦨꦏꦂꦤꦏꦶꦤꦺꦤ꧀ꦩꦁꦱꦃꦗꦸꦫꦶꦠ꧀

ꦩꦿꦶꦁꦏꦁꦫꦏꦱꦶꦫꦠꦤ꧀ꦭꦼꦁꦒꦤ

ꦔ꧀ꦭꦸꦒꦸꦃꦲꦶꦏꦱꦠꦿꦶꦪꦤꦺ

ꦲꦶꦁꦠꦺꦏꦢ꧀ꦢꦠꦤ꧀ꦥꦸꦫꦸꦤ꧀

ꦲꦩꦸꦁꦕꦶꦥ꧀ꦠꦭꦧꦸꦃꦤꦒꦿꦶ

ꦭꦤ꧀ꦤꦺꦴꦭꦺꦃꦪꦪꦃꦉꦤ

ꦩꦾꦁꦊꦭꦸꦲꦸꦂꦫꦶꦥꦸꦤ꧀

ꦮꦸꦱ꧀ꦩꦸꦏ꧀ꦠꦶꦲꦤꦔꦊꦁꦏ

ꦩꦁꦏꦺꦲꦂꦱꦫꦶꦤꦸꦱꦏ꧀ꦲꦶꦁꦧꦭꦏꦥꦶ

ꦥꦸꦤꦒꦶꦩꦠꦶꦔꦿꦤ꧉

4.
Kumbakarna kinen mangsah jurit,
mring kang raka sira tan lenggana,
nglungguhi kasatriyane,
ing tekad datan purun,
amung cipta labuh nagari,
lan nolih yayah rena,
myang leluhuripun,
wus mukti aneng Ngalengka,
mangke arsa rinusak ing bala kapi,
punagi mati ngrana.

(Kumbakarna didhawuhi maju perang, ora mbantah jalaran nglungguhi (netepi) watak satriyane. Tekade ora gelem, mung mikir labuh negara, lan ngelingi bapak ibune sarta leluhure, sing wis mukti ana ing Ngalengka, saiki arep dirusak bala kethek. Luwih becik gugur ing paprangan.)

꧇꧕꧇

꧄꧋ꦪꦺꦴꦒꦾꦩꦭꦶꦃꦏꦶꦤꦂꦪꦥꦭꦸꦥꦶ

ꦱꦸꦂꦪꦥꦸꦠꦿꦤꦂꦥꦠꦶꦔꦮꦺꦴꦁꦒ

ꦭꦤ꧀ꦥꦤ꧀ꦝꦮꦠꦸꦂꦏꦢꦁꦔꦺ

ꦭꦺꦤ꧀ꦪꦪꦃꦠꦸꦁꦒꦶꦭ꧀ꦲꦶꦧꦸ

ꦱꦸꦮꦶꦠꦩꦿꦶꦁꦱꦿꦶꦏꦸꦫꦸꦥꦠꦶ

ꦲꦤꦺꦁꦤꦒꦿꦶꦔꦱ꧀ꦠꦶꦤ

ꦏꦶꦤꦂꦪꦲꦒꦸꦭ꧀ꦲꦒꦸꦭ꧀

ꦩꦁꦒꦭꦒꦺꦴꦭꦺꦴꦁꦔꦤꦺꦥꦿꦁ

ꦧꦿꦠꦪꦸꦢꦲꦶꦁꦔꦢꦺꦒ꧀ꦒꦏꦼꦤ꧀ꦰꦺꦤꦥꦠꦶ

ꦔꦭꦒꦲꦶꦁꦏꦸꦫꦮ꧉

5.
Yogya malih kinarya palupi,
Suryaputra Narpati Ngawangga,
lan Pandhawa tur kadange,
len yayah tunggil ibu,
suwita mring Sri Kurupati,
aneng nagri Ngastina,
kinarya gul-agul,
manggala golonganing prang,
Bratayuda ingadegken senapati,
ngalaga ing Korawa.

(Ana maneh sing kena digawe patuladhan yaiku R. Suryaputra ratu ing negara Ngawangga. Karo Pandhawa isih sadulur seje bapa tunggal ibu. R. Suryaputra suwita marang Prabu Kurupati ing negara Ngastina. Didadekake manggalaning (panglima ) prajurit Ngastina nalika ing perang Bratayuda.)

꧇꧖꧇

ꦩꦶꦤꦸꦁꦱꦸꦃꦲꦏꦼꦤ꧀ꦏꦢꦁꦔꦺꦥꦿꦶꦧꦣꦶ

ꦲꦥꦿꦁꦠꦤ꧀ꦝꦶꦁꦭꦤ꧀ꦰꦁꦢꦤꦚ꧀ꦗꦪ

ꦱꦿꦶꦏꦂꦤꦱꦸꦏꦩꦤꦃꦲꦺ

ꦢꦺꦤꦺꦱꦶꦫꦥꦶꦏꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀

ꦩꦂꦒꦢꦺꦤ꧀ꦚꦩꦊꦱ꧀ꦰꦶꦃ

ꦲꦶꦫꦱꦁꦢꦸꦂꦪꦸꦢꦤ

ꦩꦂꦩꦤ꧀ꦠꦏꦭꦁꦏꦸꦁ

ꦢꦺꦤ꧀ꦚꦔꦼꦠꦺꦴꦏ꧀ꦏꦱꦸꦢꦶꦫꦤ꧀

ꦲꦥꦿꦁꦫꦩꦺꦏꦂꦤꦩꦠꦶꦗꦶꦤꦼꦩ꧀ꦥꦫꦶꦁ

ꦱꦸꦩ꧀ꦨꦒꦮꦶꦫꦠꦩ꧉

6.
Minungsuhken kadange pribadi,
aprang tandhing lan sang Dananjaya,
Sri Karna suka manahe,
dene sira pikantuk,
marga dennya arsa males-sih,
ira sang Duryudana,
marmanta kalangkung,
dennya ngetog kasudiran,
aprang rame Karna mati jinemparing,
sumbaga wirotama.

(Dimungsuhake karo sedulure dhewe, yaiku R. Arjuna (Dananjaya). Prabu Karna seneng banget atine jalaran oelh dalan kanggo males kabecikane Prabu Duryudana. Mulane banget anggone ngetog kasudiran (kekendelan). Wusanane Karna gugur kena panah. Kondhang minangka prajurit kang utama).

꧇꧗꧇

꧅꧊ꦏꦠꦿꦶꦩꦺꦴꦁꦏꦱꦸꦢꦂꦱꦤꦺꦁꦗꦮꦶ

ꦥꦤ꧀ꦠꦼꦱ꧀ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦰꦒꦸꦁꦥꦿꦥꦿꦮꦶꦫ

ꦲꦩꦶꦫꦶꦠ꧀ꦠꦱꦏꦣꦂꦫꦺ

ꦲꦶꦁꦊꦭꦧꦸꦃꦲꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ

ꦲꦗꦔꦱꦶꦔ꧀ꦒꦸꦮꦁꦥꦭꦸꦥꦶ

ꦩꦤꦮꦠꦶꦧꦺꦁꦤꦶꦱ꧀ꦛ

ꦲꦶꦤꦲꦺꦱ꧀ꦛꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀

ꦱꦼꦤꦗꦤ꧀ꦠꦺꦏꦢꦶꦁꦧꦸꦠ

ꦠꦤ꧀ꦥꦿꦧꦺꦢꦧꦸꦢꦶꦥꦤ꧀ꦢꦸꦩ꧀ꦩꦶꦁꦢꦸꦩꦢꦶ

ꦩꦂꦱꦸꦢꦶꦲꦶꦁꦏꦺꦴꦠꦩꦤ꧀꧉
7.
Katri mangka sudarsaneng Jawi,
pantes lamun sagung pra prawira,
amirita sakadare,
ing lalabuhanipun,
aja kongsi mbuwang palupi,
manawa tibeng nistha,
ina esthinipun,
sanadyan tekading buta,
tan prabeda budi panduming dumadi,
marsudi ing kotaman.

(Conto telu-telune mau minangka patuladhan tanah Jawa. Becik (pantes) yen sakabehe para perwira nuladha sakadare (sakuwasane). Aja nganti mbuwang conto, jalaran yen tibaning apes dadi ina. Sanadyan tekade buta, ora beda kalawan titah liya, nggolek kautaman.)

Tegese tembung :
yogyanira = becike, sebaiknya.
prajurit = bala, tantra, saradhadhu, bala koswa, tentara.
kadya = lir, pindha, kaya, seperti.
nguni = jaman biyen, dahulu kala.
andelira = andel-andele , andalan.
lelabuhanipun = jasane, jasa.
ginelung = diringkes, dipadukan.
guna = kapinteran, kepandaian.
kaya = bandha donya, kekayaan.
purun = wani, gelem, keberanian.
nuhoni = netepi, menepati.
trah = turun, tedhak, keturunan
utama = becik, apik, terbaik.
lir = kaya, teges, makna, arti.
saneskareng = saneskara + ing = samubarang, sakabehe, sembarang.
karya = gawe, kardi, pekerjaan.
binudi = budi + in = diupayakake, diusahakan.
sayekti = sayektos, temene, sesungguhnya.
duk = nalika, ketika.
dhomas = 800. samas = 400.
tetela = cetha, terang, jelas.
aprang tandhing = perang ijen lawan ijen, perang satu lawan satu.
ditya = buta, raseksa, diyu, wil, danawa, raksasa.
ngrana = ing paprangan, palagan, pabaratan, medan perang.
suprandene = parandene, sanajan mangkono, walaupun demikian.
darbe = duwe, mempunyai.
raka = kakang, kakak.
raharja = slamet, wilujeng, rahayu, rahajeng, selamat, sejahtera.
de mung = dene mung , jalaran mung, hanya karena.
wanara = kethek, kapi, rewanda, kera.
kinen = ken + in = dikongkon, diutus, diperintah.
mangsah jurit = maju perang, menuju ke medan laga.
sira = dheweke, piyambakipun, panjenenganipun, dia.
lenggana = nolak, mbantah, menolak.
datan = tan, ora, tidak.
labuh = berjuang.
yayah rena = bapak ibu, ayah dan ibu.
myang = lan, dan
arsa = arep, ayun, apti, akan.
punagi = sumpah.
palupi = conto, sudarsana, tuladha, contoh.
narpati = ratu, raja, katong, narapati, naradipati, narendra, raja.
kadang = sedulur, saudara.
suwita = ngabdi, menghamba.
kinarya = karya + in = digawe, dipakai.
agul-agul = andel-andel, andalan.
manggala = panglima
senapati = pangedhene prajurit, pemimpin perang, panglima perang.
manahe = atine, hatinya.
pikantuk = oleh, mendapat.
marmanta = marma + anta = sebabe, sebabnya.
kasudiran = kekendelan, kasekten, kesaktian.
jinemparing = jemparing + in = dipanah.
sumbaga = kondhang, kaloka, kajanapriya, terkenal.
wirotama = wira + utama = prajurit pinunjul, prajurit yang hebat.
katri = katelu, ketiga.
sudarsaneng = sudarsana + ing = conto.
amirita = nirua, ikutilah.
kongsi = nganti, sampai.
dumadi = titah, makhluk.
marsudi = ngupaya, nggoleki, berusaha.
kotaman = ka+ utama+ an = keutamaan.

ꦩꦔꦸꦭꦃꦔꦺꦭ꧀ꦩꦸꦧꦁꦏꦶꦠ꧀